Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Denisa Tauber, IČO 02051460

salon: Face artist Denisa, Husova 760, 334 01, Přeštice

Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.faceartist-denisa.cz v provozovně Face artist Denisa, Husova 760, 33401, Přeštice) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Provozovatel poskytuje kosmetické služby / péči o tělo na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Věkové omezení

Od 15 let do 17 let se lze objednat jen s vyplněným souhlasem rodiče / zákonného zástupce, popřípadě v jeho doprovodu. Od 18 let je objednání bez omezení.

Alergie

Klientka je povinna předem upozornit kosmetičku na veškeré své alergie! V případě alergie, která by mohla ovlivnit či jakkoliv zasáhnout do kosmetického ošetření je nutno nejdříve sepsat souhlas s ošetřením.

Přeobjednání

Za 24h dopředu neomluvený termín je při další návštěvě účtován poplatek 20% z ceny ošetření, které nebylo včas omluveno. V případě častého rušení termínu zaniká právo na termín nový, je-li potřeba se i přes toto objednat, objednávám až po připsání 50% zálohy dopředu na účet - v případě zrušení 2 termínů po sobě 3. termín se rezervuje se zálohou, termín je napevno zarezervovaný až po připsání peněz na účet, nejpozději do 24h od objednání, poté se termín uvolňuje pro další klientky. V případě zrušení tohoto termínu záloha NENÁVRATNĚ propadá i v případě, že se klientka omluví 24h dopředu!

Z důvodu nedocházení na sjednané termíny zavádím nové pravidlo. Každá nová klientka která bude mít zájem o úkony, které zaberou větší čas jako jsou: prodlužování řas, kosmetika, depilace větších ploch, lash lifting, laminace obočí - bude platit 50% zálohy předem, která je nevratná. A to tak, že od potvrzeného zarezervovaného termínu bude mít daná klientka 24h na zaslání zálohy na účet/v hotovosti, po tomto čase uvolňuji daný termín dalším klientkám.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření, v čase na který je objednán. Pokud se klientka dostaví se zpožděním více jak 15minut, zaniká právo na ošetření a postupuje se dále jako v případě 24h předem neomluveného termínu.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

  • zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
  • zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
  • zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
  • zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Reklamace

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává osobně na adrese provozovny a to do 1 týdne od provedení procedury v salonu. Při nedodržení podmínek, které stanoví kosmetička (péče o prodloužené řasy, lash lifting, laminace obočí, apod.) nelze reklamaci uznat.

V případě alergické reakce se klientka dostaví zpět do salonu, kde tento stav prokonzultuje s kosmetičkou. Alergická reakce se zpravidla projeví do 24h. V případě, že se alergická reakce prokáže, má klientka právo na vrácení 50% částky z procedury, zde též do 1 týdne od provedení procedury.

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky a platba

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele www.facertist-denisa.cz/sluzby. Nejsem plátce DPH. Platba je možná pouze v českých korunách a to hotově, pomocí QR kódu, či převodem na účet.

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, stejně jakožto zruší daný termín méně než 24h předem, cena služby bude stržena z dárkového poukazu, bez možnosti dalšího využití nebo vrácení peněz. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vypsat i na danou službu, nikoli pouze na peněžní částku. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů a lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je 3 měsíce od data vyznačeného na zadní straně. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

- platnost poukazu je 3 měsíce od data zakoupení (na zadní straně) - po této době nevyčerpaná částka propadá

- cenu poukazu lze čerpat postupně, ale jen do 3 měsíců od data vydání poukazu

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Osobní informace

Veškeré osobní informace, které o sobě dodá klientka své kosmetičce, budou pečlivě uschovány a nebudou poskytovány, ani nebude možnost nahlédnutí do těchto údajů třetí osobě.

Prodej produktů

Produkty zakoupené v salonu lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2023